Sztuczna inteligencja w regulacjach UE

Europejskie Centrum Badań Parlamentarnych i Dokumentacji opublikowało informacje dotyczące regulacji w zakresie sztucznej inteligencji. Proponowane ramy prawne koncentrują się na konkretnym wykorzystaniu SI i związanych z nią zagrożeniach. Komisja Europejska, która odpowiada za projekt, proponuje ustanowienie neutralnej technologicznie definicji SI w prawie UE oraz ustanowienie klasyfikacji systemów opartej na sztucznej inteligencji z różnymi wymogami i obowiązkami dostosowanymi do tzw. podejścia opartego na ryzyku.

Zgodnie z regulacji systemy oparte na sztucznej inteligencji stwarzające niedopuszczalne ryzyko zostałyby zakazane. SI wysokiego ryzyka zostałaby dopuszczona do stosowania, ale musiałaby uprzednio spełnić szereg wymogów. Z kolei rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji stwarzające jedynie niskie lub minimalne ryzyko podlegałyby mniej restrykcyjnym przepisom.

Eksperci z sektor cyfrowego wzywają jednak do wprowadzenia szeregu poprawek w projekcie, w tym do zmiany definicji SI, rozszerzenia listy zakazanych systemów opartych na sztucznej inteligencji, wzmocnienia mechanizmów ustalania, obrony i dochodzenia roszczeń oraz zapewnienia demokratycznego nadzoru nad projektowaniem i wdrażaniem unijnych regulacji dotyczących SI.

NAJNOWSZE WPISY

ZNAJDŹ NAS