4000 euro kary za nielegalne przetwarzanie danych

Hiszpański organ ochrony danych (AEPD) nałożył na Hubside Ibérica SL, Sociedad Limitada Unipersonal, grzywnę za niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych.

Osoba, która zainicjowała postępowanie poprzez złożenie skargi zauważyła, że jego rachunek bankowy został obciążony kilkoma transakcjami za usługi, które nie zostały wykonane. Skarżąca podała Hubside swoje dane w jednym z punktów sprzedaży w celu zawarcia umowy. Następnie niedoszła klientka się rozmyśliła i ostatecznie nie chciała skorzystać z usług Hubside. Administrator poinformował ją, że jej dane zostaną usunięte z bazy. Pomimo tego nie zapewniono retencji danych, a skarżącej naliczono rachunki.
AEPD stwierdził, że Hubside przetwarzał dane osobowe nielegalnie, ponieważ nie udowodnił, że osoba, której dane dotyczą zleciła wykonanie usług, za które została obciążona. W związku z powyższym AEPD nałożył na Hubside karę administracyjną.

NAJNOWSZE WPISY

ZNAJDŹ NAS