Kontakt

Masz pytanie? Zadzwoń lub napisz do nas!

Wykonaj pierwszy krok do osiągnięcia zgodności z RODO/GDPR.
Zadzwoń, przyjdź do biura albo wyślij wiadomość!
Zapraszamy!

Formularz kontaktowy

    Administratorem Państwa danych osobowych jest AllSafe sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-855), ul. Grzybowska 43, tel. (22) 213-92-81.
    Dane będą przetwarzane w celu przedstawienia oferty audytorsko-wdrożeniowej z zakresu ochrony danych osobowych, jak również do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci marketingu naszych usług. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów, o których mowa powyżej, nie dłużej niż przez rok. Mają Państwo prawo dostępu do danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a w zakresie przetwarzania na cele marketingu bezpośredniego prawo do sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. Mają Państwo również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne dla realizacji celu, o którym mowa powyżej. Odbiorcami danych będą upoważnieni pracownicy i współpracownicy administratora. Dane nie będą wykorzystywane do profilowania lub monitorowania zachowań. Dane nie będą przekazywane do Państw trzecich.
    Więcej informacji w Polityce prywatności