O nas

Jesteśmy obecni na rynku od 2010 r. Udało nam się zbudować zespół specjalistów, których łączy branżowa wiedza i stale podnoszone kwalifikacje.

Od lat obsługujemy takie organizacje i marki jak: Zepter, DAX Cosmetics, Deni Cler Milano, Fourpoints by Sheraton, House of Skills, Nice, MSC, Sun Chemical, ZASP, Port Lotniczy Gdańsk.

Doświadczenie to liczby. Przeprowadziliśmy dziesiątki audytów i wdrożeń w firmach i jednostkach publicznych. Doradzaliśmy w sprawach związanych z ochroną danych osobowych i bezpieczeństwem informacji wielu podmiotom z różnych branż. Przeszkoliliśmy setki osób – od pracowników, po inspektorów ochrony danych, a także informatyków.

W ramach programu certyfikacji inspektorów ochrony danych prowadzonego wspólnie z DEKRA Certification sp. z o.o., jesteśmy uznaną jednostką szkoleniową przygotowującą przyszłe kadry dla biznesu i administracji do zarządzania ochroną danych osobowych.

Nasz zespół

Maciej Strycharz

Partner, audytor z wieloletnim doświadczeniem w firmach polskich oraz międzynarodowych i podmiotach publicznych, inspektor ochrony danych. Jest absolwentem kierunku prawa Wydziału Prawa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, studiów z zakresu administrowania bezpieczeństwa informacji, ochrony danych osobowych, informacji niejawnych Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie, studiów podyplomowych z zakresu zarządzania cyberbezpieczeństwem, informatyki śledczej oraz cyberbezpieczeństwa na Uczelni Łazarskiego. W AllSafe prowadzi audyty, wdrożenia, doradza i konsultuje, pełni zadania inspektora ochrony danych.

Damian Grodziński

Senior associate z wieloletnim doświadczeniem w firmach polskich oraz międzynarodowych oraz podmiotach publicznych, audytor wewnętrzny ISO 27001, inspektor ochrony danych. Jest absolwentem kierunku prawa Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego oraz kierunku filozofii Wydziału Filozofii oraz studiów podyplomowych z zakresu zarządzania cyberbezpieczeństwem oraz informatyki śledczej i cyberbezpieczeństwa na Uczelni Łazarskiego. Prowadzi sprawdzenia zgodności z prawem ochrony danych osobowych oraz normami ISO, wdraża i opiniuje dokumentację, doradza i konsultuje, pełni obowiązki inspektora ochrony danych.

Anna Rumińska

Associate z wieloletnim doświadczeniem, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych na kierunku „Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji” w Szkole Głównej Handlowej. Prowadzi sprawdzenia zgodności przetwarzania danych osobowych, wdrożenia dokumentacji i szkolenia.

Jacek Florczak

Audytor bezpieczeństwa informacji w sieciach i systemach teleinformatycznych, certyfikowany audytor i wdrożeniowiec norm ISO z grupy 27000. Przeprowadza testy bezpieczeństwa (penetracyjne) oraz analizy ryzyka w sieciach i systemach teleinformatycznych. Odpowiada za dobór osób odpowiedzialnych za testy bezpieczeństwa.

Wojciech Stec

Junior associate, specjalista ochrony danych osobowych, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz studiów podyplomowych z zakresu administrowania bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych. Jest konsultantem ochrony danych osobowych.

Krzysztof Nowak

Informatyk, administrator systemów informatycznych, absolwent Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na kierunku „Informatyka” oraz studiów podyplomowych z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego. Prowadzi weryfikacje zabezpieczeń systemów informatycznych.

Skontaktuj się z nami

Wykonaj pierwszy krok do osiągnięcia zgodności z RODO/GDPR.
Zadzwoń, przyjdź do biura albo wyślij wiadomość!

biuro@ochronadanych-as.pl