750 000 EUR kary za wielokrotne naruszenia prawa dostępu do danych

Fiński organ nadzorczy nałożył na Alektum Oy karę pieniężną w następstwie licznych skarg. Osoby, których dane dotyczą zarzucały, że firma nie odpowiadała na wnioski o dostęp do ich danych.
W wyniku kontroli organ stwierdził, że Alektum dopuściła się poważnych uchybień. Spółka notorycznie nie odpowiadała na wnioski dotyczące praw do ochrony danych przysługujących osobie, której dane dotyczą. Firma próbowała się bronić argumentując, że obecnie nie przetwarzała już aktywnie danych osobowych należących do skarżących. Fiński organ nadzorczy wskazał jednak, że pomimo tego spółka powinna była zrealizować prawo dostępu do danych osobowych, które były przez nią przechowywane.

NAJNOWSZE WPISY

ZNAJDŹ NAS