Datatilsynet publikuje odpowiedź na propozycję ustawy dotyczącą przetwarzania wrażliwych danych osobowych w sporcie

Norweski organ nadzorczy (Datatilsynet) opublikował swoją odpowiedź na propozycję ustawy norweskiego Ministerstwa Kultury i Równości dotyczącą przetwarzania wrażliwych danych osobowych w sporcie (Ustawa). Ustawa zawiera przepisy, które umożliwiają organizacjom związanym z Norweską Konfederacją Sportu przetwarzanie informacji osobowych dotyczących wyroków skazujących i wcześniejszych przestępstw w celu zapobiegania, wykrywania i reagowania na nadużycia seksualne, molestowanie oraz przemoc w sporcie.
Datatilsynet podkreślił potrzebę dokładnej oceny wpływu propozycji na prywatność, biorąc pod uwagę wysoce wrażliwy charakter przetwarzanych danych osobowych. Zaznaczył, że przetwarzanie takich danych może stanowić duże ryzyko dla praw i wolności osób, których dane dotyczą.
W swojej odpowiedzi Datatilsynet zaproponował kilka kluczowych elementów, które powinny zostać uwzględnione w ustawie:
  1. oddzielny rozdział określający wymóg posiadania podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych;
  2. przepisy zapewniające ścisłą kontrolę dostępu i zachowanie poufności;
  3. jasne definicje mające na celu rozwianie obecnych niejasności dotyczących wyjątków od obowiązku zachowania poufności.
Te rekomendacje mają na celu wzmocnienie ochrony danych osobowych i zapewnienie, że przetwarzanie wrażliwych informacji w sporcie będzie prowadzone w sposób odpowiedzialny i etyczny.

NAJNOWSZE WPISY

ZNAJDŹ NAS