EDPB przyjmuje ostateczną wersję wytycznych dotyczących prawa dostępu do danych

Europejska Rada Ochrony Danych (EDPB) przyjęła ostateczną wersję wytycznych dotyczących prawa dostępu do danych osobowych. Wytyczne te mają na celu pomóc organom ochrony danych i podmiotom odpowiedzialnym za przetwarzanie danych w prawidłowym stosowaniu prawa dostępu do danych osobowych, zgodnie z postanowieniami RODO.
Prawo dostępu to jedno z kluczowych praw osób, których dane dotyczą, które pozwala im uzyskać informacje na temat przetwarzanych danych osobowych oraz ewentualnych naruszeń ochrony tych danych. Prawo to obejmuje również możliwość otrzymywania kopii przetwarzanych danych oraz uzyskiwania dodatkowych informacji na temat celów przetwarzania, czasu przechowywania danych, czy też podstaw prawnych przetwarzania.
W wytycznych przedstawione są praktyczne wskazówki dotyczące korzystania z prawa dostępu oraz wyjaśnienia dotyczące jego zakresu i ograniczeń. Dokument zawiera również informacje na temat odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, które powinny być stosowane przez podmioty odpowiedzialne za przetwarzanie danych w celu ułatwienia realizacji prawa dostępu.
Jednym z kluczowych aspektów wytycznych jest nacisk na obowiązek podmiotów odpowiedzialnych za przetwarzanie danych do zapewnienia, że osoby, których dane dotyczą, mogą skutecznie wykonywać swoje prawo dostępu. Podmioty te powinny również uwzględniać konkretne potrzeby osób, których dane dotyczą, takie jak dostępność informacji w łatwo zrozumiałym języku, czy też dostosowanie środków do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Ostateczna wersja wytycznych ma na celu zapewnienie większej pewności prawnej i spójności w stosowaniu prawa dostępu do danych osobowych na terenie Unii Europejskiej. Wytyczne te mają również pomóc w dalszym zwiększaniu świadomości osób, których dane dotyczą, na temat ich praw w zakresie ochrony danych osobowych.

NAJNOWSZE WPISY

ZNAJDŹ NAS