Fiński Rzecznik ds. Ochrony Danych Osobowych („Ombudsman”) przypomina administratorom, że dane z dzienników systemów informatycznych zawierające informacje związane z ochroną danych osobowych muszą być przechowywane w ramach zasady rozliczalności

Zgodnie z RODO administrator musi udokumentować fakty związane z naruszeniem danych osobowych, jego skutki oraz podjęte środki naprawcze. Dokumentacja ta musi umożliwić organowi nadzorczemu sprawdzenie czy administrator wywiązał się ze swoich obowiązków w zakresie powiadamiania organu oraz osób, których dane dotyczą. Obowiązek dokumentacyjny obejmuje również informacje dotyczące czasu wystąpienia naruszenia danych osobowych przetwarzanych w systemie informatycznym. Rzecznik przypomina również, że może zażądać dzienników w celu rozpatrzenia zgłoszenia naruszenia.

NAJNOWSZE WPISY

ZNAJDŹ NAS