Komisja Europejska publikuje wstępne ustalenia dotyczące modelu „płać lub zgódź się” Meta

1 lipca 2024 r. Komisja Europejska opublikowała swoje wstępne ustalenia dotyczące modelu reklamowego „płać lub zgódź się” Meta. Publikacja ta jest wynikiem formalnego dochodzenia w sprawie zgodności Meta z art. 5 ust. 2 ustawy o rynkach cyfrowych (DMA), które rozpoczęło się 25 marca 2024 r.
Komisja przypomniała, że zgodnie z art. 5 ust. 2 DMA, organizacje pełniące funkcję strażników dostępu (gatekeeper’ów) muszą uzyskać zgodę użytkowników na łączenie ich danych osobowych między wyznaczonymi podstawowymi usługami platformowymi a innymi usługami. Jeśli użytkownik odmówi zgody, powinien mieć dostęp do mniej spersonalizowanej, ale równoważnej alternatywy.
Ustalenia Komisji
Komisja uznała, że model „płać lub zgódź się” Meta nie jest zgodny z art. 5 ust. 2 DMA, ponieważ:
  • nie umożliwia użytkownikom wyboru usługi, która wykorzystuje mniej ich danych osobowych, ale jest równoważna z doświadczeniem opartym na „spersonalizowanych reklamach”; oraz
  • nie pozwala użytkownikom na swobodne wyrażenie zgody na łączenie ich danych osobowych.
Komisja zaznaczyła, że w celu zapewnienia zgodności z DMA, użytkownicy, którzy nie wyrażają zgody, powinni nadal mieć dostęp do równoważnej usługi, która wykorzystuje mniej ich danych osobowych.
Kolejne kroki
Komisja poinformowała, że Meta musi teraz odpowiedzieć pisemnie na wstępne ustalenia Komisji, a dochodzenie zakończy się 12 miesięcy od jego rozpoczęcia, tj. 25 marca 2025 r. Za niezgodność z DMA mogą zostać nałożone grzywny w wysokości do 10% całkowitego światowego obrotu organizacji pełniącej funkcję strażnika dostępu, z możliwością zwiększenia do 20% w przypadku powtarzających się naruszeń.
Źródło: Komisja Europejska

NAJNOWSZE WPISY

ZNAJDŹ NAS