Krytyczna podatność w bibliotece Java Log4j

Federalny Urząd Bezpieczeństwa Technik Informacyjnych (BSI) 12 grudnia wydał czerwone ostrzeżenie dot. bezpieczeństwa w związku z krytyczną podatnością znalezioną w bibliotece Log4j Java. Wspomniany skrypt jest powszechnie wykorzystywany, a lukę w jego zabezpieczeniach można wykorzystać w łatwy sposób. BSI informuje o pierwszych przypadkach naruszeń spowodowanych tym problemem.
W związku z tym organ wezwał do natychmiastowego wdrożenia środków zaradczych. Należy w krótkim czasie zwiększyć możliwości wykrywania i reagowania poprzez ciągłe monitorowanie aplikacji opartych na tej bibliotece.

NAJNOWSZE WPISY

ZNAJDŹ NAS