Luksemburg wdraża dyrektywę o sygnalistach

Luksemburska minister sprawiedliwości Sam Tanson przedstawiła projekt ustawy transponującej dyrektywę (UE) 2019/1937 (tzw. dyrektywę o sygnalistach). Projekt ustawy rozszerza zakres stosowania dyrektywy w sprawie informowania o nieprawidłowościach poza zgłoszenia dot. naruszeń prawa UE, tak aby objąć nim prawo krajowe. Ponadto, projekt ma na celu zmniejszenie obecnej niepewności prawnej dla osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa poprzez zapewnienie konkretnych praw i obowiązków. W projekcie przewidziano utworzenie biura ds. zgłoszeń naruszenia prawa, głównie w celu informowania potencjalnych sygnalistów o obowiązujących procedurach.
Sygnalistom, którzy świadomie zgłosili lub publicznie ujawnili fałszywe informacje grozi kara pozbawieniem wolności na okres od trzech dni do trzech miesięcy oraz grzywna w wysokości od 1 500 do 50 000 EUR. Ponadto, kary administracyjne w wysokości od 1500 do 250 000 EUR grożą podmiotom, które:
  • utrudniają dokonanie zgłoszenia,
  • odmawiają udzielenia informacji w sprawie zgłoszenia lub udzielają informacji niepełnych lub nieprawdziwych,
  • naruszają prawo do prywatności osoby zgłaszającej przypadki naruszenia,
  • odmawiają podjęcia działań naprawczych.
Przedsiębiorstwom zatrudniającym od 50 do 249 pracowników zapewniono dwuletni okres przejściowy na dostosowanie się do nowych przepisów. Powinny one wdrożyć wewnętrzny regulamin zgłaszania naruszeń do 17 grudnia 2023 r. Niemniej w projekcie wskazano, że około 150 podmiotów zatrudniających ponad 250 pracowników będzie musiało wdrożyć właściwe rozwiązania już od wejścia ustawy w życie, ponieważ okres przejściowy nie będzie ich dotyczyć.

Źródło

NAJNOWSZE WPISY

ZNAJDŹ NAS