Organy nadzorcze zbadają praktyki platformy Vinted w kontekście ochrony danych osobowyc

W związku z licznymi skargami otrzymanymi na temat serwisu poświęconej sprzedaży odzieży prowadzonego przez litewską spółkę Vinted UAB organy nadzorcze Francji, Litwy i Polski zaangażowały się w dochodzenie w sprawie zgodności z RODO. W tym celu, przy wsparciu Europejskiej Rady Ochrony Danych, powołano grupę roboczą. Organy zweryfikują legalność obowiązku przesłania skanu dowodu tożsamości w celu odblokowania środków otrzymanych ze sprzedaży na koncie użytkownika, a także procedurę i kryteria blokowania konta oraz okresy przechowywania danych. Ponieważ administrator ma siedzibę na Litwie, wiodącym organem nadzorczym jest litewski organ nadzorczy, czyli Państwowy Inspektorat Ochrony Danych. Platforma Vinted jest również dostępna w kilku innych krajach europejskich, stąd decyzja o powołaniu grupy roboczej składającej się z przedstawicieli kilku organów.

NAJNOWSZE WPISY

ZNAJDŹ NAS