Plan kontroli sektorowych na 2022 rok

Urząd Ochrony Danych Osobowych przedstawił plan swych kontroli na ten rok. Organ nadzorczy wytypował trzy grupy administratorów danych osobowych:
  1. Organy przetwarzające dane osobowe w Systemie Informacyjnym Schengen (SIS) i Wizowym Systemie Informacyjnym (VIS) – kontrola dotycząca przetwarzania danych w Krajowym Systemie Informatycznym lub bezpośrednio w Systemie Informacyjnym Schengen drugiej generacji oraz w VIS.
  2. Podmioty przetwarzające dane za pomocą aplikacji mobilnych – Urząd zamierza zweryfikować bezpieczeństwo danych przetwarzanych w aplikacjach zainstalowanych na naszych smartfonach czy tabletach.
  3. Banki – kontrole pod kątem profilowania oraz przetwarzania danych w ramach oceny kredytowej.
Plan nie wyklucza możliwości przeprowadzenia kontroli u podmiotów nienależących do wskazanych w nim kategorii, Urząd Ochrony Danych Osobowych nie jest nim związany. Kontrole UODO u administratorów lub podmiotów przetwarzających działających w innych branżach mogą być zainicjowane przez naruszenia ochrony danych.

NAJNOWSZE WPISY

ZNAJDŹ NAS