UK: ICO nałożyło karę w wysokości 100 000 GBP na UK Direct Business Solutions

Urząd Komisarza ds. Informacji (ICO) ukarał firmę UK Direct Business Solutions Limited za 410 369 niechcianych rozmów marketingowych. Dane rozmówców pozyskano z Corporate Telephone Preference Service (CTPS) oraz Telephone Preference Service (TPS). ICO otrzymał szereg skarg w związku z niechcianymi połączeniami. UK Direct Business Solutions nie była w stanie dostarczyć dowodów na to, że sprawdzała dane, które pozyskała z rejestrów.

ICO stwierdził, że korzystanie przez UK Direct Business Solutions z publicznej usługi komunikacji elektronicznej w celu prowadzenia niechcianych rozmów marketingowych na numery zarejestrowane w CTPS i TPS naruszało prawa ich właścicieli.  W konsekwencji, ICO nałożył na UK Direct Business Solutions administracyjną karę pieniężną.

NAJNOWSZE WPISY

ZNAJDŹ NAS