Unia Europejska rozwija bezpieczeństwo swej cyberprzestrzeni

17 lutego Komisja Europejska ogłosiła, że Europejskie Centrum Cyberbezpieczeństwa w Przemyśle, Technologii i Badaniach Naukowych (ECCC) wybrało swego przewodniczącego rady zarządzającej. Jego obowiązki będzie pełnić Pascal Steichen, który od 2002 r. był doradcą w dziedzinie bezpieczeństwa sieci i informacji w Ministerstwie Gospodarki Luksemburga. Rada zarządzająca ECCC oficjalnie spotkała się po raz drugi w dniu 16 lutego 2022 r., gromadząc przedstawicieli państw członkowskich, Komisji oraz Agencji Unii Europejskiej ds. Cyberbezpieczeństwa (ENISA). ECCC będzie miało swą siedzibę w Bukareszcie i wraz z siecią Krajowych Ośrodków Koordynacji ma przyczynić się do wzmocnienia europejskich zdolności w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego, a także do zwiększenia potencjału naukowego i konkurencyjności przemysłu UE w tej dziedzinie.

NAJNOWSZE WPISY

ZNAJDŹ NAS