Utworzenie Europejskiego Biura Sztucznej Inteligencji przez Komisję Europejską

24 stycznia 2024 roku Komisja Europejska ogłosiła utworzenie Europejskiego Biura Sztucznej Inteligencji (Biura AI). Celem jest rozwój narzędzi i metod do oceny modeli AI, monitorowanie przestrzegania przepisów AI, identyfikacja nieprzewidzianych ryzyk, badanie naruszeń oraz wspieranie zakazu praktyk AI wysokiego ryzyka. Biuro AI, będące częścią Dyrekcji Generalnej ds. Sieci Komunikacyjnych, Treści i Technologii, nie wpłynie na uprawnienia krajowych i unijnych organów nadzorczych. Jego zadania obejmują także współpracę z dostawcami AI, promowanie najlepszych praktyk i wsparcie wdrażania Aktu o AI UE, zapewniając jednolite stosowanie przepisów, pomoc w tworzeniu wytycznych oraz koordynację regulacyjnych piaskownic AI. Decyzja o utworzeniu biura wchodzi w życie 21 lutego 2024 roku.

NAJNOWSZE WPISY

ZNAJDŹ NAS