Wytyczne dotyczące prywatności i ochrony danych osobowych izraelskich uczniów

Izraelski Urząd ds. Prawa, Informacji i Technologii opublikował przewodnik dotyczący prywatności uczniów w placówkach oświatowych. Ma on na celu zdefiniowanie wyzwań i zagrożeń dla prywatności uczniów w szkołach i przedszkolach. Organ dokonał przeglądu wymogów ustawowych dla właścicieli baz danych, jak również zaleceń dotyczących ochrony prywatności uczniów, np. w zakresie obowiązków nałożonych na dyrektora placówki oświatowej w kwestii ochrony prywatności. W tym w kontekście organ zwrócił szczególną uwagę na kształcenie na odległość. Zgodnie ze wskazówkami instytucje oświatowe powinny powstrzymać się od stosowania nowych technologii służących monitorowaniu uczniów przed uzyskaniem zgody Ministerstwa Edukacji.

NAJNOWSZE WPISY

ZNAJDŹ NAS