150 tys. funtów kary za ujawnienie danych odbiorców New Year Honours 2020

Biuro Komisarza ds. Informacji (ICO) ukarało Cabinet Office (brytyjski odpowiednik Kancelarii Prezesa Rady Ministrów) za naruszenie art. 5 ust. 1 lit. f i art. 32 RODO. Organ opublikował na stronie GOV.UK plik zawierający imiona, nazwiska i adresy ponad tysiąca osób osób uhonorowanych orderami i tytułami szlacheckimi znajdujących się na liście noworocznej. Niejednokrotnie są to osoby zajmujące wysokie stanowiska państwowe.
ICO otrzymało trzy skargi od osób, których dotyczyło naruszenie, z Cabinet Office skontaktowało się 27 osób. ICO stwierdziło, że Cabinet Office nie wdrożył odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia poziomu bezpieczeństwa odpowiedniego do ryzyka związanego z przetwarzaniem danych do celów sporządzenia New Year Honours List w 2020 r. Spowodowało to naruszenie poufności i integralności ochrony danych osobowych.

NAJNOWSZE WPISY

ZNAJDŹ NAS