40 000 euro kary dla Vodafone España S.A.U. za naruszenie RODO

Hiszpański organ ochrony danych osobowych (AEPD) nałożył na operatora grzywnę za naruszenie art. 6 ust. 1 RODO. Bez zgody osoby, której dane dotyczą doszło do zmiany abonenta. Konto skarżącej zostało obciążone kwotami wynikającymi z rachunków wystawionych na osobę trzecią. Rachunki te zostały przypisane do niewłaściwej osoby na skutek błędu.

NAJNOWSZE WPISY

ZNAJDŹ NAS