60 000 EUR kary za nieprawidłowe dane

Hiszpański organ nadzorczy (AEPD) nałożył na Comercializadora Regulada Gas & Power, S.A. grzywnę w wysokości 100 000 EUR, która została następnie obniżona do 60 000 EUR. Przyczyną było posłużenie się nieaktualnymi danymi klienta.
Comercializadora Regulada wysłała umowę o dostawę energii elektrycznej zawierającą aktualne dane osobowe klienta na jego stary adres. Pod tym adresem mieszkała osoba, w stosunku do której klient miał sądowy zakaz zbliżania się. W ten sposób osoba ta weszła w posiadanie nowego adresu klienta.
W związku z powyższym organ stwierdził, że mimo iż skarżący wskazał swój nowy adres w momencie rejestracji, usługa fakturowania online oferowana przez Comercializadora Regulada została aktywowana bez aktualizacji adresu skarżącego. AEPD rozważył różne czynniki obciążające, w tym: zaniedbanie spółki i brak większej staranności w przetwarzaniu danych osobowych oraz charakter działalności spółki jako podmiotu przetwarzającego dane w charakterze ciągłym i na dużą skalę.
W świetle powyższego AEPD nałożył na Comercializadora Regulada grzywnę w wysokości 100 000 euro za naruszenie art. 5 ust. 1 lit. d RODO. AEPD wskazał, że przed podjęciem decyzji o nałożeniu kary Comercializadora Regulada uznała swoją odpowiedzialność za naruszenie i dokonała dobrowolnej płatności, korzystając tym samym z obniżenia wymiaru grzywny w wysokości 40%. W związku z tym AEPD w uzasadnieniu decyzji wskazał, że Comercializadora Regulada zapłaciła karę w wysokości 60 000 EUR.

NAJNOWSZE WPISY

ZNAJDŹ NAS