Bank Włoch opublikował dokument dotyczący cyberbezpieczeństwa w sektorze finansowym

Włoski bank centralny przedstawił zalecenia mające na celu zagwarantowanie ciągłości usług w sektorze finansowym. Potrzeba szybkiej interwencji w celu zapobiegania zagrożeniom cybernetycznym i ich powstrzymywania jest wysoka, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę wzajemne powiązania charakteryzujące sektor finansowy. Upowszechnienie technologii cyfrowych poszerzyło zakres systemów narażonych na zagrożenia cybernetyczne. Zwiększenie odporności na tego typu zagrożenia jest kwestią kluczową dla zapewnienia ciągłość usług finansowych i zarządzania nimi.

W dokumencie omówiono działania podjęte na szczeblu krajowym i międzynarodowym w celu zwiększenia poziomu cyberbezpieczeństwa w sektorze finansowym. Bank Włoch podkreśla, że ciągła ewolucja branży ICT wymaga opracowania nowych modeli bezpieczeństwa oraz podjęcia stosownych działań nie tylko na poziomie krajowym, ale także międzyinstytucjonalnym i międzynarodowym.

źródło

NAJNOWSZE WPISY

ZNAJDŹ NAS