Brytyjski Urząd Komisarza ds. Informacji (ICO) rzuca światło na praktyki ochrony danych w brytyjskim sektorze dochodzeń i agentów śledczych

Brytyjski Urząd Komisarza ds. Informacji (ICO) opublikował kompleksową ocenę praktyk ochrony danych w sektorze tzw. prywatnych dochodzeń i agentów śledczych (detektywów zajmujących się poszukiwaniami osób). Ocena ta została rozpoczęta po niepokojącym incydencie, w którym agent śledczy ujawnił lokalizację ofiary przemocy domowej jej oprawcy.

Kluczowe ustalenia z oceny ICO obejmują:

  • Agenci śledczy generalnie rozumieją ryzyka związane z lokalizowaniem osób wrażliwych i uznają konieczność uzyskania zgody przed udostępnieniem danych w celu ponownego nawiązania kontaktu z zaginioną rodziną lub przyjaciółmi oraz śledzenia byłych partnerów.
  • Organizacje branżowe dla prywatnych śledczych zachęcają do przestrzegania przepisów o ochronie danych i oferują szkolenia oraz zasoby wspierające swoich członków.
  • Nie znaleziono dowodów na nieprawidłowe udostępnianie danych ofiar przez agentów śledczych.

Na podstawie tych ustaleń ICO sformułował konkretne zalecenia w celu zapewnienia, że agenci śledczy przestrzegają przepisów o ochronie danych:

  • Agenci śledczy powinni przeprowadzać oceny wpływu ochrony danych na prywatność (DPIA), aby zidentyfikować i zminimalizować ryzyka związane z osobami, które lokalizują, przed zaoferowaniem swoich usług.
  • Dla tych agentów kluczowe jest wdrożenie środków bezpieczeństwa danych i prywatności we wszystkich aspektach swojej pracy, chroniąc prawa informacyjne tych, których śledzą. Obejmuje to dostarczanie niezbędnych informacji tym osobom dotyczących ich praw, takich jak prawo do informacji i prawo dostępu do swoich danych osobowych.
  • Agenci śledczy są zachęcani do przeglądu swoich polityk i procedur pod kątem zgodności z prawem o ochronie danych oraz bieżącego przestrzegania wytycznych ICO dotyczących zbierania i używania danych osobowych, a także ich obowiązków związanych z zgodnością.

Ta ocena ICO podkreśla znaczenie równoważenia użyteczności usług śledczych z krytyczną potrzebą ochrony danych osobowych i prywatności. Podkreśla to trwające wysiłki mające na celu zapewnienie odpowiedzialnych i etycznych praktyk w sektorach zajmujących się wrażliwymi danymi osobowymi.

Źródło

NAJNOWSZE WPISY

ZNAJDŹ NAS