Chorwacki organ nadzorczy wydał opinię w sprawie monitorowania kierowców

Agencja Ochrony Danych Osobowych (AZOP) przedstawił swoje stanowisko na temat możliwości rejestrowania przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Republiki Chorwacji prędkości pojazdów za pomocą kamer monitoringu wizyjnego.
AZOP wskazał, że MSW jest upoważnione do zapobiegania i eliminowania zagrożeń oraz sankcjonowania naruszeń przepisów ruchu drogowego. Organ powołał się na art. 283 ustawy o bezpieczeństwie ruchu drogowego, który mówi m.in. o tym, w jaki sposób ustala się prędkość pojazdu za pomocą urządzeń do pomiaru prędkości pojazdu, urządzeń technicznych, zapisów tachografu lub bezpośredniego monitorowania pojazdu. AZOP podkreślił, że przed zainstalowaniem systemu monitoringu wizyjnego na drogach publicznych ministerstwo analizę i zidentyfikowało miejsca, w których dochodzi do większości wypadków spowodowanych głównie przez nadmierną prędkość. Na podstawie wyników tej analizy przeprowadzono wdrożenie systemu monitoringu.
System kamer monitoringu wizyjnego służy realizacji uzasadnionego celu, jakim jest ochrona osób i mienia oraz ochrona przed zagrożeniami dla bezpieczeństwa publicznego. Ma on na celu zapewnienie bezpieczeństwa poprzez ogólną prewencję i uświadamia wszystkim obywatelom konieczność przestrzegania przepisów ruchu drogowego w celu zmniejszenia liczby wypadków.

NAJNOWSZE WPISY

ZNAJDŹ NAS