Cypryjski organ nadzorczy nałożył na WS WiSpear Systems Ltd karę w wysokości 925 000 EUR za naruszenie zasady legalności, rzetelności i przejrzystości poprzez gromadzenie adresów kart sieciowych (adresów MAC) oraz identyfikatorów kart SIM (IMSI) bez wiedzy użytkowników

Cypryjski organ nadzorczy nałożył na WS WiSpear Systems Ltd karę w wysokości 925 000 EUR za naruszenie zasady legalności, rzetelności i przejrzystości poprzez gromadzenie adresów kart sieciowych (adresów MAC) oraz identyfikatorów kart SIM (IMSI) bez wiedzy użytkowników. Organ uwzględnił czynniki łagodzące – przyznanie się oraz brak monitorowania urządzeń i przechwytywania prywatnej komunikacji.

NAJNOWSZE WPISY

ZNAJDŹ NAS