Debt Management Company ukarana grzywną w wysokości 20 000 EUR za niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych

Grecki organ nadzorczy w zakresie ochrony danych osobowych (HDPA) nałożył karę pieniężną na firmę zarządzającą długami, w następstwie skargi osoby, której dane dotyczą. Skarga dotyczyła ciągłych połączeń telefonicznych z dłużnikiem, który został sądowo zwolniony z zadłużenia. Firma windykująca miała tego świadomość i co więcej, nie zastosowała się do sprzeciwu skarżącego wobec przetwarzania jego danych osobowych oraz do jego prośby o usunięcie jego danych osobowych. HDPA stwierdził, że firma niesłusznie poddawała w wątpliwość tożsamość skarżącego, nie zrealizowała przysługujących mu praw i przetwarzała jego dane osobowe bezpodstawnie.

NAJNOWSZE WPISY

ZNAJDŹ NAS