€15 000 kary za naruszenie ochrony danych osobowych

Sprawa naruszenia danych osobowych dotyczyła klienta hiszpańskiego operatora telekomunikacyjnego Telefónica de España, S.A.U. Po otrzymaniu reklam bez swojej zgody próbował on kilkukrotnie, bezskutecznie zrezygnować z otrzymywania takich komunikatów. Następnie wniósł on do operatora swój sprzeciw wobec marketingu bezpośredniego. Po wysłaniu wniosku nadal otrzymywał jednak komunikaty reklamowe.  Hiszpański organ nadzorczy (AEPD) uznał, że spółka naruszyła art. 21 ust. 1 hiszpańskiej ustawy o ochronie danych osobowych i gwarancjach cyfrowych, ponieważ kontynuowała wysyłanie bezpośrednich komunikatów marketingowych do osoby, której dane dotyczą, bez jej zgody. AEPD uznał, że umyślny charakter i brak staranności działań spółki zostały uznane za okoliczność obciążającą, a charakter i wysokość wyrządzonej szkody za okoliczność łagodzącą.

NAJNOWSZE WPISY

ZNAJDŹ NAS