Estoński organ nadzorczy przedstawia zalecenia dotyczące bezpiecznego przetwarzania danych

Estoński Inspektorat Ochrony Danych (DPI) opublikował zalecenia dotyczące bezpiecznego przetwarzania danych w ramach działalności biznesowej po zaobserwowaniu wielu przypadków, gdy błędy ludzkie prowadziły do naruszeń wymogów dotyczących przetwarzania danych osobowych.

DPI zalecił:

  • regularne szkolenie i podnoszenie świadomości członków personelu na temat bezpiecznego przetwarzania danych;
  • upewnianie się, że w plikach Excel nie ma ukrytych pól oraz konwersję prezentacji PowerPoint do formatu PDF;
  • tworzenie kopii zapasowych wszystkich ważnych danych, przy czym jedna z kopii powinna być odseparowana od innych;
  • wykonywanie kopii zapasowych ważnych aplikacji, oprogramowania;
  • aktualizowanie oprogramowania i łatanie luk bezpieczeństwa jak najszybciej po uzyskaniu informacji;
  • logowanie (rejestrowanie zdarzeń) w systemach aplikacji informacyjnych na poziomie, który umożliwia badanie różnych operacji przetwarzania danych, w razie potrzeby; oraz
  • wdrażanie automatycznego monitorowania i rozwiązań bezpieczeństwa typu SIEM (Security Information and Event Management) w systemach informacyjnych.

Te zalecenia mają na celu zmniejszenie ryzyka naruszeń danych i zwiększenie ogólnej ochrony danych w przedsiębiorstwach. DPI podkreśla, że odpowiedzialność za bezpieczne przetwarzanie danych spoczywa na wszystkich członkach organizacji i wymaga stałej uwagi oraz zaangażowania.

NAJNOWSZE WPISY

ZNAJDŹ NAS