Europejska przestrzeń danych dotyczących zdrowia

3 maja 2022 r. Komisja Europejska przedstawiła projekt rozporządzenia, mająca na celu ustanowienie europejskiej przestrzeni danych dotyczących zdrowia. Wnioskodawcy uzasadniają projekt koniecznością wykorzystania potencjału, który tkwi w ogromnych zasobach danych dotyczących zdrowia zbieranych przez podmioty świadczące usługi zdrowotne na terenie EOG. Jego celem jest ustalenie szczegółowych ram umożliwiających wymianę danych dotyczących zdrowia, jasnych zasad i wspólnych norm oraz infrastruktury w zakresie wykorzystywania elektronicznych danych dotyczących zdrowia przez pacjentów. Dane zdrowotne mają także posłużyć realizacji celów naukowych, statystycznych, innowacji czy kształtowaniu polityki i bezpieczeństwa pacjentów. Dzięki utworzeniu nowej przestrzeni wzmocniona ma zostać pozycja osób fizycznych, które mają uzyskać cyfrowy dostęp do swoich danych zdrowotnych poprzez aplikację mobilną. Aplikacja umożliwi także wprowadzenie jednolitych kart zdrowia na terenie całej Unii Europejskiej.

Utworzenie wspólnych ram wymiany danych zdrowotnych wpłynąć ma także na poprawę sprawności i skuteczności służby zdrowia. Pracownicy placówek medycznych uzyskają dostęp do kartoteki pacjenta, również tej utworzonej zagranicą. Dzięki takim rozwiązaniom będzie można pominąć cały proces diagnostyki czy powielania testów, co przyspieszy proces podejmowania kluczowych decyzji, a także obniży koszty opieki zdrowotnej.

Zapewnienie właściwych gwarancji w procesie udostępniania danych, w szczególności anonimizacji, pozwoli na wykorzystanie danych do celów naukowych czy dla uzyskania wysokiej jakości informacji, które pozwolą na kreowanie polityki funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej. Dostęp do danych będzie można uzyskać od właściwego organu do spraw dostępu do danych, który zagwarantuje odpowiedni stopień poufności i prywatności pacjentom, przy jednoczesnym zapewnieniu jakości danych bez nadmiernych kosztów.

Przewiduje się także utworzenie Rady ds. Europejskiej Przestrzeni Danych Dotyczących Zdrowia, mającej dbać o spójne stosowanie przepisów projektu we wszystkich państwach UE, a także współpracować z innymi podmiotami w tym zakresie.

Źródło

 

 

NAJNOWSZE WPISY

ZNAJDŹ NAS