Europol odpowiada Europejskiemu Inspektorowi Ochrony Danych w sprawie przechowywania danych

EIOD nakazał Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania usunięcie danych dotyczących osób fizycznych bez ustalonego związku z działalnością przestępczą, które były przechowywane dłużej niż sześć miesięcy. Europol wskazał, że decyzja Inspektora będzie miała wpływ na zdolność Europolu do analizowania złożonych i dużych zbiorów danych na wniosek organów ścigania UE. Dane zgromadzone w tych zbiorach należą do państw członkowskich UE i partnerów operacyjnych. Dostarczane są one Agencji w związku z dochodzeniami w sprawach związanych z zagrożeniem terrorystycznym, cyberprzestępczością, międzynarodowym handlem narkotykami i wykorzystywaniem dzieci. Ponadto Europol poinformował, że jego praca często obejmuje okres dłuższy niż pół roku, podobnie jak wspierane przez niego dochodzenia. Ilustrują to niektóre z najbardziej znaczących spraw prowadzonych przez Europol w ostatnich latach. Europol zamierza przeprowadzić ocenę decyzji Inspektora oraz oszacować jej potencjalne konsekwencje dla prowadzonych dochodzeń i wpływ na bezpieczeństwo obywateli Unii.

NAJNOWSZE WPISY

ZNAJDŹ NAS