Francja ogranicza wykorzystywanie rozpoznawania twarzy

Francuski organ ochrony ochrony danych osobowych (CNIL) wydał decyzję w sprawie Clearview AI, Inc. Spółka oferująca usługi biometrycznej identyfikacji ma zaprzestać gromadzenia i wykorzystywania danych. CNIL zobowiązał ją również do zastosowania się do żądań osób, które złożyły skargi na spółkę.
Clearview AI gromadzi zdjęcia z wielu stron internetowych, w tym z portali społecznościowych, a następnie oferuje dostęp do swojej bazy danych obrazów w formie wyszukiwarki, w której można wyszukiwać osoby za pomocą fotografii. Firma udostępnia swoją bazę nie tylko osobom fizycznym, ale również organom ścigania, uczelniom, organom administracji i przedsiębiorcom.
CNIL stwierdził, że Clearview AI pozyskuje dane bez odpowiedniej podstawy prawnej. Ponadto, ich gromadzenie ma charakter masowy i może znacznie wpływać na prawa i wolności osób, których wizerunki są przez firmę pozyskiwane. Osoby, których wizerunki znalazły się w bazie Clearview AI miały kłopot z korzystaniem z praw przysługujących im w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych. Firma bez żadnego uzasadnienia oraz bez podstaw prawnych ograniczała możliwość skorzystania z prawa dostępu do danych do 2 razy w ciągu 12 miesięcy. Wnioskodawcy dostawali odpowiedzi na swe pytania lub wątpliwości dopiero po złożeniu kilku lub nawet kilkunastu zapytań w te samej sprawie – pojedyncze wnioski o dostęp do danych pozostawały często bez odpowiedzi.
W konsekwencji CNIL nakazał administratorowi umożliwienie osobom, których dane dotyczą korzystania z ich praw i uwzględnienie wniosków o usunięcie danych.

NAJNOWSZE WPISY

ZNAJDŹ NAS