Grzywna w wysokości 400 000 euro za niepotrzebne gromadzenie danych o strajkujących pracownikach

Francja: CNIL nakłada na Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) grzywnę w wysokości 400 000 euro za niepotrzebne gromadzenie danych o strajkujących pracownikach. Operator paryskiego transportu publicznego zamieszczał w aktach osobowych informacje o ilości dni uczestniczenia w strajkach. Informacje służyły ocenie pracowników na potrzeby systemu awansów. Ponadto CNIL stwierdziła, że RATP przechowuje akta oceny pracowników przez ponad trzy lata, podczas gdy ich przechowywanie było konieczne jedynie przez 18 miesięcy. RATP wykorzystuje również aplikację, która umożliwia monitorowanie aktywności pracowników. Aplikacja ta nie posiada jednak zróżnicowanego poziomu uprawnień użytkowników – upoważnieni pracownicy mieli dostęp do wszystkich kategorii danych zawartych w aplikacji bez rozróżnienia ze względu na zakres ich obowiązków. Skala nieprawidłowości oraz ich charakter miały wpływ na wysokość kary.

NAJNOWSZE WPISY

ZNAJDŹ NAS