Hiszpański organ nadzorczy (AEPD) ukarał Club Deportivo Ritmo De Andalucia

Decyzja AEPD o nałożeniu grzywny w wysokości 4000 euro została wydana w następstwie skargi. Skarżący był rodzicem małoletniego zapisanego do klubu tańca, który twierdził, że administrator nie wdrożył odpowiednich środków ochrony danych. Klub zaniedbał swe obowiązki w zakresie zarządzania danymi członków. Ponadto, formularz zapisu do klubu wymuszał zgodę na utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunków jego członków przy czym warto zaznaczyć, że przeważająca cześć z nich to dzieci i młodzież.

AEPD stwierdził, że Club Deportivo Ritmo De Andalucia naruszył art. 13 RODO, ponieważ nie udzielił wszystkich informacji, które należy przekazać osobie, której dane dotyczą, w momencie gromadzenia jej danych osobowych. Ponadto organ dostrzegł, że Club Deportivo Ritmo De Andalucia naruszył także art. 7 RODO, ponieważ nie umożliwił osobom, których dane dotyczą, wyrażenia dobrowolnej zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w każdym z celów, do których zebrane dane osobowe były wykorzystywane.
W związku z powyższym AEPD nałożył na klub tańca administracyjną karę pieniężną za niedostarczenie wystarczających informacji dotyczących przetwarzania danych oraz za nieuzyskanie zgodnej z prawem zgody osób, których dane dotyczą.

NAJNOWSZE WPISY

ZNAJDŹ NAS