Hiszpański organ nadzorczy (Agencia Española de Protección de Datos – AEPD) nałożył na DATA 1000 FINCAS S.L. zajmującą się administrowaniem nieruchomościami grzywnę w wysokości 2000 euro za naruszenie art. 5 ust. 1 RODO

Ukarana spółka przekazała kopię protokołu z walnego zgromadzenia, które odbyło się w maju 2020 r., dyrektorowi firmy ochroniarskiej CMM Seguridad S.L., a także listę osób zalegających z płatnościami oraz rachunki ze wszystkimi dochodami i wydatkami wspólnoty. DATA 1000 FINCAS nie dysponowała podstawą prawną do udostępnienia tych danych.

NAJNOWSZE WPISY

ZNAJDŹ NAS