Hiszpański organ ochrony danych osobowych ukarał klub jachtowy

AEPD nałożył karę w wysokości 6 000 EUR na Real Club Nautico de Ribadeo, za naruszenie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Postępowanie zainicjowała skarga złożona przez osobę fizyczną. Dotyczyła ona publikacji na stronie internetowej i stronie klubu na Facebooku linków do dwóch wyroków sądowych, zawierających dane osobowe skarżącego i innych osób, których dane dotyczą, w związku z postępowaniem sądowym w sprawie cywilnej dotyczącym kwestii zarządzania klubem.
AEPD zwrócił się do administratora o udzielenie informacji w sprawie, po czym klub usunął wspomniane linki i poinformował o tym organ nadzorczy. Administrator argumentował, że publikacja wspomnianych linków wynikała z prawnie uzasadnionego interesu polegającego na publicznym informowaniu o czynach popełnionych przeciwko klubowi. Wiadomość o postępowaniu przed sądem została również podana przez niektóre lokalne gazety, w których tożsamość skarżącego została wyraźnie podana.
Skarga dotyczyła dwóch przeciwstawnych praw, tj. prawa do ochrony danych osobowych oraz prawa do wolności informacji. AEPD przeprowadził test równowagi interesów i wziął pod uwagę m.in. to, że skarżący nie pełnił funkcji publicznej, przedmiotowe postępowanie było sprawą cywilną, a nie karną, oraz że szczegóły dotyczące postępowania przed sądem cywilnym były istotne jedynie dla członków klubu, nie mając żadnego znaczenia publicznego.
Ze względu na powyższe AEPD uznał, że przetwarzanie danych osobowych w analizowanej sytuacji nie mogło być oparte na uzasadnionym interesie klubu, a tym samym naruszało art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

NAJNOWSZE WPISY

ZNAJDŹ NAS