Komisja Europejska przyjęła nową strategię dotyczącą bezpieczeństwa dzieci w Internecie

11 maja 2022 r. Komisja Europejska ogłosiła nową europejską strategię “Better Internet for Kids”, mającą zapewnić bezpieczeństwo oraz szerszy dostęp dzieci do sieci. W obecnych czasach małoletni korzystają z technologii równie często co dorośli, a średni wiek wejścia do sieci stale się obniża. Z internetu korzysta 2 razy więcej osób w młodym wieku niż miało to miejsce w 2010 r. Strategia opiera się na 3 filarach:

Pierwszym z nich jest bezpieczne korzystanie z sieci, oparte na ochronie dzieci przed nielegalnymi treściami i praktykami oraz poprawie ich dobrostanu poprzez zapewnienie odpowiedniego do wieku środowiska internetowego. Komisja planuje wprowadzić właściwe standardy weryfikacji wieku oraz dostosowanie stron do użytkowników, w zależności od stopnia dojrzałości.

Kolejnym filarem jest zwiększenie świadomości młodych ludzi o świecie cyfrowym, co pozwoli na poszerzenie ich umiejętności w zakresie właściwego poruszania się po sieci. Dzieci powinny móc świadomie podejmować decyzje związane z korzystaniem z internetu oraz wyrażać siebie w sposób odpowiedzialny i dostosowany do środowiska w jakim się znajdują. Projektowane są kampanie informacyjne dla uczniów, nauczycieli i rodziców mające pomóc w reagowaniu na sytuacje, w których interesy dzieci mogą być zagrożone.

Trzeci filar stanowi zapewnienie aktywnego udziału dzieci w życiu społeczeństwa cyfrowego, poprzez wdrożenie większej ilości czynności gwarantujących im możliwość rozwoju i uczestnictwa. Strategia przewiduje aktywizację młodzieży poprzez akcję typu “Dzieci uczą dzieci”, dzięki którym młodsi będą mogli w przystępny sposób zdobywać wiedzę o zagrożeniach i możliwościach jakie daje dostęp do sieci.

Komisja Europejska planuje okresowe oceny działania strategii i zachęca państwa członkowskie do kooperacji w tym zakresie. Strategia została przyjęta wraz z propozycją nowych rozwiązań prawnych dotyczących przeciwdziałaniu nadużyciom seksualnym wobec dzieci oraz porozumieniem dotyczącym kształtu Aktu o usługach cyfrowych, wprowadzającym m.in. zakaz używania ukierunkowanych reklam wykorzystujących profilowanie oparte na internetowej aktywności małoletnich.

Źródło

NAJNOWSZE WPISY

ZNAJDŹ NAS