Komisje Parlamentu Europejskiego głosują nad projektem sprawozdania dotyczącego aktu o sztucznej inteligencji

W dniu 17 kwietnia 2023 r. Komisje Parlamentu Europejskiego przeprowadziły głosowanie nad projektem sprawozdania dotyczącego europejskiego aktu o sztucznej inteligencji (AI Act). Przedmiotowy dokument ma na celu wprowadzenie nowego zestawu przepisów, które będą regulowały zastosowanie technologii sztucznej inteligencji (AI) na terenie Unii Europejskiej.
Projekt sprawozdania został przygotowany przez Komisję Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów (IMCO) oraz Komisję Obywatelskich Wolności, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (LIBE). Przedstawia on szereg propozycji zmian w pierwotnym tekście aktu o AI, który został przedstawiony przez Komisję Europejską w kwietniu 2021 roku.
Główne cele proponowanego europejskiego aktu o sztucznej inteligencji to:
  • zapewnienie zgodności zastosowań AI z podstawowymi prawami i wartościami UE;
  • zagwarantowanie ochrony konsumentów oraz uczciwej konkurencji na rynku;
  • promowanie innowacji oraz zachęcanie do inwestycji w dziedzinie AI.
Projekt sprawozdania zawiera szereg istotnych zmian w pierwotnym tekście aktu o AI, takich jak:
  • wprowadzenie wyższych standardów w zakresie przejrzystości i odpowiedzialności podmiotów wykorzystujących technologie AI;
  • zaostrzenie wymogów dotyczących systemów AI o wysokim ryzyku, w tym wprowadzenie obowiązków zgłaszania incydentów oraz przeprowadzania oceny ryzyka;
  • proponowanie dalszego rozszerzenia zakazu stosowania systemów AI służących do oceny wiarygodności kredytowej;
  • wprowadzenie ograniczeń dotyczących zastosowań AI w dziedzinie publicznego nadzoru, w szczególności w kontekście systemów rozpoznawania twarzy.
Głosowanie nad projektem sprawozdania w Komisjach Parlamentu Europejskiego stanowi ważny krok w procesie legislacyjnym dotyczącym europejskiego aktu o sztucznej inteligencji. Następnym etapem będzie debata plenarna oraz głosowanie w Parlamencie Europejskim. Po zatwierdzeniu przez Parlament, akt o AI będzie musiał zostać również zaakceptowany przez Radę Unii Europejskiej, aby stać się obowiązującym prawem.

Projekt sprawozdania dotyczącego europejskiego aktu o sztucznej inteligencji stanowi istotny element w dążeniu do wprowadzenia spójnych i skutecznych przepisów regulujących sektor AI na terenie Unii Europejskiej. Wprowadzenie takich regulacji ma na celu nie tylko ochronę konsumentów i przestrzeganie podstawowych praw obywatelskich, ale również promowanie innowacji i konkurencyjności na rynku.

NAJNOWSZE WPISY

ZNAJDŹ NAS