Krajowa Komisja Ochrony Danych (CNPD) w Luksemburgu publikuje wytyczne dotyczące plików cookie

Luksemburg: Krajowa Komisja Ochrony Danych (CNPD) publikuje wytyczne dotyczące plików cookie. Wytyczne wprowadzają rozróżnienie między istotnymi plikami cookie, w przypadku których nie ma obowiązku uzyskania zgody, a plikami cookie, które nie są konieczne do poprawnego wyświetlania strony, w przypadku których istnieje obowiązek uzyskania zgody. CNPD podaje konkretne przykłady towarzyszące tej analizie. Ponadto wytyczne dostarczają wielu przykładów dobrych praktyk w zakresie wykorzystywania ciasteczek.

CNPD wskazuje, że zgoda nie jest wymagana w przypadku wykorzystywania plików cookie do celu:

 • rejestrowania wyborów użytkownika dotyczących ciasteczek,
 • uwierzytelniania użytkownika, pod warunkiem, że plik cookie jest wykorzystywany wyłącznie do tego celu,
 • zapisywania koszyka zakupów,
 • zapisywania danych wprowadzanych w formularzach kontaktowych,
 • strumieniowego przesyłania treści,
 • dostosowywania usług, np. zapisywania ustawień wyświetlania lub języka,
 • bezpieczeństwa, również pod warunkiem, że plik cookie jest wykorzystywany wyłącznie do tego celu oraz
 • analizy, z zastrzeżeniem poniższych wyjaśnień.
CNPD wskazuje, że chociaż analityczne pliki cookie nie stanowią znaczącego zagrożenia dla prywatności, to konieczne jest jednak, aby operator strony uzyskał zgodę użytkownika przed umieszczeniem tego rodzaju pliku cookie.

CNPD dodała jednak, że w przypadku, gdy administrator strony internetowej jest w stanie wykazać, że stosowanie analitycznych plików cookie jest niezbędne do świadczenia usługi (przykładowo, w celu oceny wydajności serwera), takie pliki cookie mogą być zwolnione z wymogu uzyskania zgody, pod warunkiem, że:

 • nie są przekazywane osobom trzecim ani nie są łączone z innymi danymi,
 • nie pozwalają na globalne monitorowanie nawigacji osoby korzystającej z różnych aplikacji lub przeglądającej kilka stron internetowych oraz
 • są gromadzone wyłącznie przez i na użytek administratora strony internetowej i wykorzystywane wyłącznie do tworzenia anonimowych statystyk.

NAJNOWSZE WPISY

ZNAJDŹ NAS