Libra Internet Bank ukarany grzywną w wysokości 11.000 euro za naruszenie RODO

Rumuński Krajowy organ nadzorczy ds. przetwarzania danych osobowych (ANSPDCP) prowadził postępowanie w sprawie Libra Internet Bank w następstwie skargi na utrudniony dostęp do danych. Postępowanie wykazało, że Libra Internet Bank nie był w stanie przedstawić dowodów na spełnienie wymogów RODO, co wskazuje na luki w praktykach zarządzania danymi. Ponadto w odpowiedzi udzielonej przez bank skarżącemu zabrakło informacji o możliwości złożenia skargi do organu nadzorczego oraz możliwości wniesienia sądowego odwołania od odmowy dostarczenia przez bank żądanych danych.

W związku z powyższym ANSPDCP nałożyła na Libra Internet Bank karę pieniężną w wysokości 11 000 euro. Ponadto bank został zobowiązany do udzielania pełnych odpowiedzi na wnioski o dostęp do danych oraz do przyjęcia środków technicznych i organizacyjnych, które ułatwią korzystanie z prawa dostępu.

NAJNOWSZE WPISY

ZNAJDŹ NAS