Meta ukrana za naruszenia przepisów dotyczących plików cookie

Digitaliseringsstyrelsen (duńska Agencja Cyfrowa) w 2022 r. rozpoczęła inspekcję rozwiązań dotyczących plików cookie na stronie www.facebook.dk, należącej do Meta.
Digitaliseringsstyrelsen stwierdziła, że Meta naruszyła przepisy poprzez:
  • uzyskanie zbiorczej zgody na cookie dla kilku różnych celów, bez umożliwienia użytkownikom końcowym udzielania odrębnej zgody na każdy indywidualny cel;
  • brak prezentowania opcji wycofania zgody w sposób jasny i przyjazny dla użytkownika;
  • nieudostępnienie wyczerpujących informacji o używanych plikach cookie i podobnych technologiach.
Digitaliseringsstyrelsen nakazała Meta podjąć następujące kroki w celu dostosowania swoich rozwiązań dotyczących plików cookie do obowiązujących w Danii przepisów:
  • użytkownicy powinni móc wyrażać odrębne zgody na różne cele;
  • użytkownicy powinny mieć możliwość wycofania zgody na pliki cookie i podobne technologie;
  • użytkownicy powinni mieć stały dostęp do informacji o wszystkich używanych plikach cookie i podobnych technologiach, a informacje te powinny być przekazane w jasny, precyzyjny i łatwy do zrozumienia sposób.
Meta ma cztery tygodnie na skorygowanie stwierdzonych nieprawidłowości.

NAJNOWSZE WPISY

ZNAJDŹ NAS