Niemiecki organ krytykuje propozycje dotyczące zwalczania wykorzystywania seksualnego dzieci

Niemiecka Konferencja Ochrony Danych (DSK) wyraziła obawy dotyczące propozycji regulacji przedstawionych przez Komisję Europejską w celu zapobiegania i zwalczania wykorzystywania seksualnego dzieci. Zdaniem DSK proponowane przepisy prowadzą do nadmiernego nadzoru nad komunikacją elektroniczną.
Zaproponowane przez Komisję środki mają na celu umożliwienie monitorowania elektronicznych komunikatów w celu wykrywania treści dotyczących wykorzystywania dzieci. DSK krytykuje zakres tego nadzoru jako nieproporcjonalny. Przewiduje on, że dostawcy usług internetowych będą musieli sprawdzać wszystkie dane przetwarzane za pośrednictwem ich usług pod kątem potencjalnego wykorzystywania seksualnego dzieci, nawet jeśli dane te są przesyłane w formie zaszyfrowanej.
DSK zwraca uwagę, że takie podejście oznaczałoby de facto odejście od komunikacji szyfrowanej end-to-end. Ponadto masowy nadzór bez wcześniejszego ostrzeżenia narusza podstawowe prawa do prywatności, poufności komunikacji i ochrony danych osobowych.
W kontekście tych obaw DSK apeluje  o zachowanie zasad państwa prawa podczas tworzenia regulacji dotyczących zwalczania poważnej przestępczości, zwracając szczególną uwagę na konieczność i proporcjonalność proponowanych środków.

NAJNOWSZE WPISY

ZNAJDŹ NAS