Nieuprawione ujawnienie danych przez osobę prowadzącą jednoosobową działalność we Włoszech

Włoski organ nadzorczy (Garante )nałożył administracyjną karę pieniężną w wysokości 50 tys. euro na włoskiego przedsiębiorcę. Garante otrzymał wiele skarg, które dotyczyły nieuprawnionego opublikowania danych osobowych (nazwiska, adresy, numery telefonów) na stronie internetowej, której właścicielem był Petta Fabio Giovanni. Skarżący nigdy nie wyrazili zgody na umieszczenie ich danych osobowych na stronie internetowej. Ponadto na stronie brakowało jakichkolwiek informacji, które mogłyby zidentyfikować administratora danych.
Petta Fabio Giovanni w żaden sposób nie udokumentował pochodzenia opublikowanych danych i nie udowodnił usunięcia danych osobowych, o co wnosili skarżący. W uzasadnieniu decyzji organ wskazał, że współpraca z administratorem była utrudniona. Mając na względu te okoliczności, a przede wszystkim z uwagi na brak podstaw prawnych do opublikowania danych Garante nałożył wspomnianą grzywnę i dodatkowo zabronił przedsiębiorcy gromadzenia, przechowywania i publikowania danych osobowych.

NAJNOWSZE WPISY

ZNAJDŹ NAS