Ograniczenie sprawdzania przeszłości kryminalnej

Zastępca Fińskiego Rzecznika ds. Ochrony Danych Osobowych (Ombudsmana) nakazał podmiotowi odpowiedzialnemu za usługi socjalne i zdrowotne w regionie Kymenlaakso (Kymsote) zaprzestanie sprawdzania przeszłości kryminalnej osób, którzy chcą zostać rodzicami zastępczymi. Zastępca Rzecznika dostrzegł naruszenie art. 6 ust. 1 i art. 10 RODO.

Kymsote wymagało od kandydatów na rodziców zastępczymi, aby uzyskiwali od policji informacji o własnej przeszłości kryminalnej i udostępniali je organowi. Zastępca Rzecznika ds. Ochrony Danych Osobowych z własnej inicjatywy zbadał i rozpatrzył procedurę dotyczącą kontroli przeszłości kandydatów. Zgodnie z informacjami otrzymanymi od policji wyciągi z rejestru karnego były przekazywane w drodze korzystania z prawa dostępu do danych na podstawie art. 15 RODO.
Zastępca Ombudsmana wskazał, że Kymsote nie miała podstawy prawnej do przetwarzania danych uzyskanych na podstawie prawa dostępu do danych. Celem tego prawa jest umożliwienie osobie, której dane dotyczą, uzyskania informacji na temat zgodności przetwarzania jej danych z prawem. Żaden organ nie może wymagać od osoby, której dane dotyczą, aby przekazała mu informacje uzyskane na podstawie prawa dostępu, a zatem nie może wykorzystać prawa dostępu osoby, której dane dotyczą, jako środka do uzyskania informacji. Administrator danych nie może przyjąć dodatkowych procedur w celu pozyskiwania danych poza środkami przewidzianymi przez prawo.
Zastępca ds. Ochrony Danych Osobowych ostrzegł Kymsote i nakazał jej skorygowanie procedury dotyczącej sprawdzania przeszłości kryminalnej w celu zapewnienia zgodności z RODO.

NAJNOWSZE WPISY

ZNAJDŹ NAS