Orange Espagne ukarana za niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych

Hiszpański organ ochrony danych (AEPD) nałożył na Orange Espagne, S.A.U. grzywnę w wysokości 70 000 EUR w następstwie skargi. Skarżący zarzucał, że osoba trzecia zawarła umowę z Orange Espagne bez jego zgody i wiedzy. W efekcie dane osobowe skarżącego zostały umieszczone w systemach informacji kredytowej, ponieważ nie zapłacił za zamówione w wyniku oszustwa usługi.
Orange Espagne twierdziła, że skarżący nie poinformował ją o kradzieży tożsamości. Zdaniem organu nadzorczego administrator nie dochował jednak należytej staranności w celu zapobieżenia naruszeniu, ponieważ nie zastosował swojej procedury antyfraudowej. Administrator nie był w stanie wykazać, że dane skarżącego są przez niego przetwarzane w sposób legalny.
Orange Espagne naruszyła art. 6 ust. 1 RODO, ponieważ nie była w stanie wykazać, że przetwarzała dane osobowe skarżącego na podstawie ważnej podstawy prawnej.

Na podstawie dokonanych ustaleń AEPD uznał za stosowne nałożenie na Orange Espagne administracyjnej kary pieniężnej.

NAJNOWSZE WPISY

ZNAJDŹ NAS