Ostrożnie z profilowaniem

Dolnosaksoński urząd ochrony danych (LfD Niedersachsen) prowadzi kontrolę w banku testującym pilotażowe procesy przetwarzania danych. W swoim komunikacie prasowym organ ostrzega inne banki przed profilowaniem w celach reklamowych. Dotychczasowe ustalenia organu skłoniły go do wydania ostrzeżenia innym bankom w Dolnej Saksonii.
Profilowanie zostało wykorzystane do przygotowania ukierunkowanej reklamy poprzez wykorzystanie danych o transakcjach płatniczych, jak również danych o środowisku życia klientów uzyskanych od zewnętrznych usługodawców. LfD Niedersachsen zauważył, że takie czynności przetwarzania są niezgodne z prawem, ponieważ nie można ich uzasadnić ani prawnie uzasadnionymi interesami administratora danych, ani stosowanymi przez bank formularzami służącymi do zbierania zgód. Klienci banku nie mogą samodzielnie decydować o tym, czy i jakie konkretne procesy przetwarzania danych są przeprowadzane i mogą jedynie wyrazić ogólną zgodę na profilowanie w celach reklamowych, bez możliwości kontrolowania zakresu, w jakim to się dzieje. Tymczasem testowana przez bank analiza behawioralna ma bardzo szeroki zakres.
Dolnosaksońskie banki są zobowiązane do uwzględnienia zastrzeżenia w odniesieniu do dokonywanych przez siebie operacji na danych osobowych klientów.

NAJNOWSZE WPISY

ZNAJDŹ NAS