Postępowanie w sprawie naruszenia zgłoszonego przez holenderskiego sygnalistę

Holenderski organ House for Whistleblowers opublikował sprawozdanie z dochodzenia w sprawie pracownika jednej z publicznych organizacji badawczych. Dochodzenie dotyczyło podejrzenia popełnienia wykroczenia przez dyrektora tej organizacji. Dyrektor miał zaniechać podjęcia działań w związku z incydentem dotyczącym nieuprawnionego dostępu do dokumentu.
House fot Whistleblowers ustalił, że wewnętrzne dochodzenie w organizacji zostało przeprowadzone w sposób nieprawidłowy i wskazał, że w analizowanej sytuacji należało zaangażować zewnętrznych specjalistów. Ponadto, sygnalista nie został poinformowany o wewnętrznym dochodzeniu i jego wynikach.

House for Whistleblowers to instytucja powołana w 2016 r. w Holandii. Skład się ona z izby doradczej oraz izby dochodzeniowo-śledczej. Sygnalista może zwrócić się do izby doradczej w celu uzyskania wskazówek dotyczących postępowania z nieprawidłowościami. Przed wszczęciem dochodzenia należy podjąć próbę rozwiązania problemu wewnątrz organizacji. Jeżeli działania sygnalisty nie odniosą spodziewanego efektu może on zgłosić się do izby dochodzeniowo-śledczej. Ten pion może przeprowadzić własne dochodzenie (zarówno w sprawach dotyczących sektora prywatnego, jak i publicznego) lub przekazać sprawę prokuraturze.

NAJNOWSZE WPISY

ZNAJDŹ NAS