Projekt ustawy o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektroniczne

15 czerwca 2022 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt ustawy o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej. W związku z nasileniem się działalności przestępczej polegającej na wykorzystaniu usług telekomunikacyjnych, rząd postanowił wzmocnić współpracę między dostawcami tych usług a organami publicznymi. Projekt precyzuje na czym polegają zakazane praktyki i przewiduje za ich popełnienie kary pieniężne, a nawet pozbawienie wolności.

Projekt zakazuje nadużyć w komunikacji elektronicznej pod postacią sztucznego ruchu, smishingu oraz spoofingu. Sztuczny ruch polega na wysyłaniu lub odbieraniu połączeń w celu zarejestrowania go przez systemy rozliczeniowe, nie zaś aby skorzystać z usługi. Takie działanie powoduje straty u operatorów sieci, którzy ponoszą znaczne koszty wynikające z konieczności zapłaty za korzystanie z sieci przez fałszywego operatora. Smishing natomiast stanowi zagrożenie już dla samych użytkowników. Wysyłanie wiadomości SMS, w których nadawca podszywa się pod inny podmiot (najczęściej instytucję cieszącą się względnym zaufaniem) w celu nakłonienia odbiorcy wiadomości do określonego działania, np. przekazania swoich danych osobowych. Taką samą praktykę, ale z wykorzystaniem połączeń głosowych, określa się jako spoofing.

Przedsiębiorcy telekomunikacyjni mają zostać zobowiązani do aktywnego przeciwdziałania nadużyciom w komunikacji elektronicznej, bowiem będą odpowiadać za podjęcie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w tym celu, a także za informowanie właściwych organów o zaistnieniu którejś z form nadużyć. Projekt przewiduje współpracę z policją, Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej, a także z Zespołem Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego (CSIRT NASK). Ten ostatni, po otrzymaniu informacji o zaistnieniu nadużycia, publikuje na swojej stronie wzór wiadomości wykorzystywanej przez oszustów. Dostawcy usług telekomunikacyjnych mają obowiązek blokowania wszelkich wiadomości o treści odpowiadającej wzorowi.

Dokonywanie nadużyć w komunikacji elektronicznej może być zagrożone karą pieniężną nawet do 3% przychodu przedsiębiorstwa w poprzednim roku kalendarzowym, a w przypadku osób fizycznych do 300% miesięcznego wynagrodzenia. Podjęcie się nadużycia w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub wyrządzenia szkody innej osobie jest również zagrożone karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Karami pieniężnymi mogą być zagrożeni także dostawcy usług telekomunikacyjnych, którzy nie wypełniają ciążących na nich obowiązków prawnych.

Źródło

NAJNOWSZE WPISY

ZNAJDŹ NAS