Słoweński organ nadzorczy publikuje nowe wytyczne dotyczące wykorzystywania plików cookie

Wytyczne unifikują wymagania dotyczące plików cookie wynikające zarówno z krajowych procedur kontrolnych, jak i wydanych opinii, jak również z wytycznych i rekomendacji Europejskiej Rady Ochrony Danych. Wytyczne mają na celu dostarczenie operatorom stron internetowych prostych, jasnych i przejrzystych wskazówek, jak używać plików cookie w praktyce, jednocześnie przestrzegając obowiązujących przepisów.

Wytyczne są podzielone na cztery rozdziały, z których pierwszy i drugi rozdział omawiają podstawowe pojęcia oraz rodzaje plików cookie i podobnych technologii, takich jak web beacons i fingerprinting przeglądarki. Wytyczne klarują, że termin pliki cookie odnosi się do wszystkich technologii, które umożliwiają przechowywanie lub pobieranie danych z urządzenia użytkownika. Trzeci rozdział podkreśla ramy prawne dotyczące używania plików cookie.

Wytyczne stanowią, że używanie plików cookie może być dozwolone tylko, jeśli abonent lub użytkownik wyraził na to zgodę. Zgoda nie jest wymagana dla plików cookie, które są ściśle niezbędne do świadczenia usługi społeczeństwa informacyjnego, wyraźnie żądanej przez abonenta lub użytkownika.

Ostatni rozdział wytycznych zawiera praktyczne środki, które organizacje mogą podjąć, aby zapewnić zgodność z odpowiednimi przepisami podczas używania plików cookie. Środki te obejmują:

  • określenie rodzaju, celu i czasu trwania używanych plików cookie;
  • ocenę potrzeby wszystkich używanych plików cookie na podstawie oferowanych usług;
  • sprawdzenie, czy można zmniejszyć inwazyjność plików cookie;
  • informowanie użytkowników o plikach cookie w łatwo dostępny, jasny i zrozumiały sposób;
  • zapewnienie, aby użytkownicy wyrazili zgodę na używanie plików cookie; oraz
  • umieszczenie opcji wycofania zgody na używanie plików cookie w widocznym miejscu.

Źródło

NAJNOWSZE WPISY

ZNAJDŹ NAS