Uchylenie decyzji Prezesa UODO ws. Morele.net: kluczowe argumenty Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie ochrony danych osobowych

Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) uchylił decyzję Prezesa UODO nałożoną na sklep Morele.net w wyniku wycieku danych klientów. Uchylenie decyzji przez NSA było oparte na kilku kluczowych argumentach:

Brak dowodu z opinii biegłego
Morele.net domagało się przeprowadzenia dowodu z opinii biegłego, jednak Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) zignorował to, przyjmując, że Prezes UODO dysponował dostatecznym materiałem dowodowym. NSA wskazał, że w tak precedensowej sprawie, dotyczącej przetwarzania danych ponad 2 milionów osób, uzasadnione było większe zobiektywizowanie oceny środków stosowanych przez Morele.net.
Brak prawa do skutecznej obrony
Postępowanie w sprawie nałożenia kary jest postępowaniem sankcyjnym i jednoinstancyjnym. NSA uznał, że postępowanie powinno zatem odbyć się w sposób możliwie bezstronny, a pominięcie wniosków dowodowych strony dotyczących istotnych okoliczności faktycznych stanowi naruszenie zasady czynnego udziału strony w postępowaniu.
Lakoniczne uzasadnienie
NSA zgodził się również z innym zarzutem Morele.net dotyczącym arbitralnej oceny materiału dowodowego. UODO w swoim postanowieniu stwierdził, że „stopień skomplikowania sprawy nie przekracza zakresu wiadomości będących w gestii organu”. NSA nie uwierzył w to i uznał, że w sprawie dotyczącej tak dotkliwej kary nie powinno być żadnych wątpliwości co do prawidłowości dokonanych ustaleń. Samo zapewnienie, że UODO wiedział co robi jest zbyt mało konkretne.

Podsumowując, uchylenie decyzji w sprawie Morele.net pokazuje, że wartość badań dowodowych, obiektywizmu i prawa do skutecznej obrony są kluczowe w takich sprawach. Wyrok NSA przypomina również o konieczności ciągłego monitorowania zagrożeń i dostosowywania się do sytuacji w kwestii bezpieczeństwa danych. Mimo uchylenia decyzji w tej sprawie, nie oznacza to, że kary UODO są zawsze uchylane – sądy często zgadzają się z decyzjami UODO. To przypomina, że zapewnienie zgodności z RODO jest ciągłym procesem.

NAJNOWSZE WPISY

ZNAJDŹ NAS