UODO nałożył na Bank Millenium S.A. karę w wysokości ponad 363 tys. zł za niezgłoszenie naruszenia ochrony danych oraz za niepełne poinformowanie o zdarzeniu osób, których ono dotyczyło

UODO nałożył na Bank Millenium S.A. karę w wysokości ponad 363 tys. zł za niezgłoszenie naruszenia ochrony danych oraz za niepełne poinformowanie o zdarzeniu osób, których ono dotyczyło. Firma kurierska zgubiła listy zawierające dane osobowe klientów banku. Bank poinformował o tym adresatów, ale przedmiotowa informacja była niewystarczająca – nie spełniała wymogów określonych w przepisach. Bank uznał, że ryzyko negatywnych konsekwencji dla osób dotkniętych naruszeniem było umiarkowane i nie zgłosił naruszenia organowi nadzorczemu. Oprócz nałożenia kary administracyjnej UODO nakazał również powiadomienie osób, których dotyczyło naruszenie, w sposób przewidziany w art. 34 ust. 2 RODO.

NAJNOWSZE WPISY

ZNAJDŹ NAS