UODO zwraca uwagę, że w polskim systemie prawnym brak kompleksowych przepisów odnoszących się do wykorzystywania dronów przez organy publiczne do realizacji ich zadań lub wykonywania władzy publicznej

UODO zwraca uwagę, że w polskim systemie prawnym brak kompleksowych przepisów odnoszących się do wykorzystywania dronów przez organy publiczne do realizacji ich zadań lub wykonywania władzy publicznej. Podczas korzystania z dronów pozyskiwany jest szeroki zakres danych, które obecnie przetwarzane są w niejasny sposób, bez poszanowania zasad określonych w art. 5 RODO. Realizacja zadań publicznych z wykorzystaniem dronów może zatem naruszać prawa i wolności osób, których dane dotyczą.

NAJNOWSZE WPISY

ZNAJDŹ NAS